Кабинет "Кардиологичен"

Д-р Мария Папазова - кардиолог
Вторник и сряда 15.30-18.30