Кабинет "Дермато-венерология"

Д-р Първолета Томова - дерматолог
Понеделник и сряда 9.30 – 12.30
Четвъртък 14.30-17.00