Кабинет "Физикална терапия и рехабилитация"

Д-р Антония Шибилева - физиотерапевт
Вторник и Петък 12.00-15.30

Рехабилитатори - Мария Иванова, Вяра Матеева 

ПРОЦЕДУРИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЕ ПРАВЯТ :
НА ЧЕТНИ ДАТИ – 13.30-17.30
НА НЕЧЕТНИ ДАТИ- 8.00-12.00