Кабинет "Неврологичен"

Д-р Стела Атанасова
Вторник 14.30-17.00ч.
Четвъртък 14.30-17.00ч.