Кабинет "Детски болести"

Д-р Геновева Петкова - педиатър
Сряда 9.00-12.00
Петък 9.00-12.00