Запази час онлайн
    
Начало > Новини

От 01.06.2019г. МЦ-Аксаково се включи в платформата superdoc.bg, с цел допълнителна възможност за записване на пациентите ОНЛАЙН, по зададен график на отделните специалисти

През 2016 год. Медицински център придоби Сертификат „Коректна Фирма“ 2016, което следва да документира пред нашите пациенти и контрагенти старанието за качество и коректност.

През март-април 2016 предстои откриване на обновен сектор “ Рехабилитация и кинезитерапия“, изграден по Европейски проект с таргетна социална група от жители на Община Аксаково, включени в социална програма , с едногодишна работа по проекта.След изтичане на периода, целият сектор се предоставя на МЦ-Аксаково, за обслужване на всички нуждаещи се пациенти.


В МЦ-Аксаково има възможности за:

І.АУДИОМЕТРИЯ - апаратно измерване и графично изобразяване на слуховите възможности при пациенти с остри или хронични заболявания на слуховия апарат.

Освен като изследване необходимо за оценка на лечебните мероприятия провеждани в хода на дадено заболяване,то е и част от необходимата документация за представяне пред ТЕЛК и определяне на трайната нетрудоспособност на пациента или инвалидизация.

Изследването е част от необходимите процедури,предхождащи слухопротезирането при проблемни пациенти.

ІІ.ФЕТАЛНО МОНИТОРИРАНЕ - апаратно изследване на детската сърдечна честото при рискови бременни с утежнена акушерска анамнеза-хипертония,прееклампсия,бъбречни заболява-ния,хипотрофия на плода.

Изследването дава надеждна информация за застрашеност на плода и в комплекс с останалите обективни изследвания насочва към необходимостта от своевременно родоразрешение,с цел опазване живота на плода и новороденото.

ІІІ. ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВЯНЕ на бременни с ранна и късна фет.морфология и жени с гинекологични проблеми, на коремни органи и простата с отделителна система

ІV.РЕНТГЕНОГРАФИЯ И СКОПИЯ - SIMENS SIREGRAF CF е апаратура,с възможност за рентгенография и скопия, изследване на храносмилателна система-стомах и черва,ниска олъчваща зода за пациента,съвременна защита,контрол.

V. ДЕНТАЛНИ/ЗЪБНИ СНИМКИ с BLUEX INTRA CS 70 - нов стоматологичен кугел за зъбни снимки с качество и контрол на защита за пациента.

VІ. ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА ,ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ НА ПЛОДОВЕ В 11-14Г.С. И 16-21Г.С. с нова ЕХОГРАФСКА АПАРАТУРА SAMSUNG MEDISON SONOACE R7

VІІ.КИНЕЗИТЕРАПИЯ С ЛФК И ТРУДОТЕРАПИЯ

VІІ.ХИРУРГИЧНА АМБУЛАТОРИЯ - обновена, оборудвана за малки интервенции, като ексцизия на липоми, фиброми, брадавици и други образувания, с възможност за хистологично изследване на материала. Извършват се шев и обработка на рани, отстраняване на врастнал нокът, като предстои разширяване на дейността при закупуване на допълнителна апаратура.„МЦ-Аксаково неразделна част от инвестиционните проекти на Община Аксаково през 2015/2019година”

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ГРАФИК НА СПЕЦИАЛИСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ!

ЗА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ, ЗАДАВАЙТЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ НА РЕГИСТРАТУРА : 052/76-20-62

РАБОТЕЩИТЕ СЕМЕЙНИ ЛЕКАРИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –АКСАКОВО, КАКТО И ФИЛИАЛЪТ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ, НЕ СА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА МЦ-АКСАКВО, ПОРАДИ КОЕТО УПРАВИТЕЛЯТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ!