Запази час онлайн
    
Начало > Цени

ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – АКСАКОВО

(от 01.02.2023г.)

СТАНДАРТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ВСИЧКИ КАБИНЕТИ
Потребителска такса 2.90лв.
Потребителска такса за пенсионери 1.00лв.
Мускулна/подкожна инжекция 5.00лв.
Венозна инжекция 10.00лв.
Венозна инфузия 25.00лв.
Медицинско свидетелство за работа 30.00лв.
Медицинско свидетелство за шофьор кат.“В“ 50.00лв.
Медицински документ /дубликат 10.00лв.
   
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Първичен преглед без ехография 50.00лв.
Първичен преглед с ехография 60.00лв.
Първичен преглед с вагинална ехография 65.00лв.
Вторичен преглед с ехография 50.00лв.
Поставяне на вътрематочен песар 60.00лв.
Изваждане на вътрематочен песар 50.00лв.
Деструктивно лечение на добр. изменение на м. шийка 50.00лв.
Колпоскопия 60.00лв.
Коремна ехография 45.00лв.
Вагинална ехография 55.00лв.
Женска консултация без ехография 30.00лв.
Женска консултация с ехография 50.00лв.
Женска консултация с ехография/ надлимитна/ 50.00лв.
Фетално мониториране/ запис на ДСТ тонове 30.00лв.
Ултразвуково обследване на плод в 11+-13+ г.с. 50.00лв.
Ултразвуково обследване на плод в 19+-23 г.с. 70.00лв.
Вадене на конци и обработка на рана 10.00лв.
Вземане на материал за микробиологично изследване 10.00лв.
Вземане на материал за течно базирана цитонамазка 10.00лв.
Вземане на материал и изследване на конвенционална цитонамазка 40.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Изготвяне протокол за ТЕЛК 40.00лв.
Ехография 45.00лв.
ЕКГ с разчитане 30.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
НЕВРОЛОГИЯ
Първичен преглед 60.00лв.
Вторичен преглед 40.00лв.
Вторичен преглед на диспансерен / надлимитен/ 30.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Вторичен диспансерен преглед/ надлимитен/ 30.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Електрокоагулация на брадавици, кондиломи, фиброми до 10бр. 50.00лв.
Електрокоагулация на брадавици, кондиломи , фиброми над 10 бр. 70.00лв.
Ексцизия на бенка 60.00лв.
Биопсия за хистологично изследване 50.00лв.
Кюретиране на молуски 50.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
УШИ-НОС-ГЪРЛО
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Изваждане на чуждо тяло от ухо/нос 40.00лв.
Инцизия или шев на външно ухо 50.00лв.
Предна тампонада на носа 40.00лв.
Клиничен тест за слух/шепотна, разговорна реч, камертонова проба/ 30.00лв.
Аудиометрия 40.00лв.
Промивка на едно ухо 30.00лв.
Промивка на двете уши 50.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
КАРДИОЛОГИЯ
Първичен преглед с ЕКГ 60.00лв.
Първичен преглед с Ехокардиография 70.00лв.
Първичен преглед с ЕКГ+Ехокардиография 80.00лв.
Вторичен преглед с ЕКГ 35.00лв.
Вторичен преглед с консултация за терапия 25.00лв.
Ехокардиография 60.00лв.
ЕКГ разчитане 30.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Поставяне на гипсова лонгета без репозиция/ръка/ 40.00лв.
Сваляне на гипс /ръка, крак/ с преглед 40.00лв.
Поставяне на гипс с репозиция/ръка/ 50.00лв.
Поставяне на гипс/крак/ 50.00лв.
Отстраняване на нокът, нокътно легло 60.00лв.
Инцизия на фурункул, карбункул, абсцес, хематом 50.00лв.
Отстраняване на малки тумори до 2см/фибром, атером, липом/ 60.00лв.
Пункция на колянна става с хидропс или кръвоизлив 50.00лв.
Пункция на бурсити с вкарване на медикамент в ставата 60.00лв.
Шев на рана с ТАП 45.00лв.
Смяна на превръзка, без снемане на конци 25.00лв
Смяна на превръзка със снемане на конци 40.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
УРОЛОГИЯ
Първичен преглед 50.00лв.
Първичен преглед с ехография 60.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
Вторичен преглед с ехография 50.00лв.
Поставяне на катетър /закупен от пациента/ 30.00лв.
Поставяне на катетър/ предоставен от ЛЗ/ 40.00лв.
Електрокоагулация на кондиломи и брадавици до 10бр. 50.00лв.
Електрокоагулация на кондиломи и брадавици над 10бр 70.00лв.
Смяна на превръзка без снемане на конци 25.00лв.
Смяна на превръзка със снемане на конци 40.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ХИРУРГИЯ
Първичен преглед 60.00лв.
Вторичен преглед 40.00лв.
Мануална репозиция при ректален пролапс 40.00лв.
Инцизия на фурункул, карбункул, абсцес, хематом 55.00лв.
Отстраняване на повърхностни туморни образувания с размер до 2 см/ фибром, атером, липом, брадавица/ с лок.анестезия 60.00лв.
Отстраняване на повърхности туморни образувания с размер от 2 до 5 см/ фибром, атером, липом, брадавица/ с лок.анестезия 100.00лв.
Отстраняване на повърхностни туморни образувания над 5 см/ фибром, атером, липом, брадавица/ с лок.анестезия 130.00лв.
Репозиция на хемороиди 50.00лв.
Вземане на биопсичен материал от ТУ, гърда, лимфен възел без включена хистология 55.00лв.
Смяна на превръзка без снемане на конци 25.00лв.
Смяна на превръзка със снемане на конци 40.00лв.
Шев на рана с ТАП 50.00лв.
Домашно посещение 70.00лв.
   
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Първичен преглед 50.00лв.
Вторичен преглед 35.00лв.
   
Лечебна физкултура с уреди в салон /за еднократно пос./ 20.00лв
Механотерапия в салон /за еднократно пос./ 20.00лв.
Частичен масаж 30.00лв.
Цял масаж 40.00лв.
Мануална терапия 25.00лв.
УВЧ на поле /еднократно/ 4.00лв.
Електрофореза/ еднократно/ 4.00лв.
Диадинамик /еднократно/ 4.00лв.
ИФТ /еднократно/ 4.00лв.
Радар /еднократно/ 4.00лв.
Магнит /еднократно/ 4.00лв.
Дарсонвал /еднократно/ 4.00лв.
УВЧ/еднократно/ 4.00лв.
УЗ/ еднократно/ 5.00лв.
Инхалации /еднократно/ 4.00лв.
   
РЕНТГЕНОЛОГИЯ И КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ
Рентгенография на крайници, ребра, лицеви кости, стави  
 • Една позиция
 • 40.00лв.
 • Две позиции
 • 40.00лв.
  Рентгенография на таз, череп, гр.прешлени, гр.кош 40.00лв.
  Рентгенография на бял дроб 40.00лв.
  Скопия 30.00лв.
  Стомах-скопичен оглед+графичен образ с две снимки 45.00лв.
  Ехография на корем и малък таз 50.00лв.
  Зъбни снимки 10.00лв.
  Диск за рентгенографично изследване 2.00лв.
  Разчитане на рентгенография 20.00лв.
     
  ОБЩА ЛКК
  Изготвяне на протокол за представяне пред ТЕЛК, уреждане на временна неработоспособност 40.00лв


  Ръководството си запазва правото да променя цени, съответно на инфалционни процеси, с публикуване в сайта на лз.